Min ledarskapsfilosofi

Det goda samtalets möjligheter

Vi lever i en tid där företagens resultat mäts med korta tidshorisonter. Pressen på styrelser och ledningsgrupper är ofta hög samtidigt som möjligheten till eftertanke är begränsad när viktiga beslut ska tas. Som chef är ditt ansvar att förändra och utveckla, samtidigt som du försöker få medarbetarna med på tåget.

Min filosofi är att en ledare/chef måste bottna i sina personliga värderingar och företagets värderingar. När dina och företagets värderingar är i samklang blir kompassriktningen rak. Då blir besluten betydligt enklare.

För att kunna genomföra ett värdegrundsarbete i en organisation behövs det konstruktiva samtal som skapar förtroende och engagemang. Under mina år som chef har jag övertygats gång på gång hur det prestigelösa och konstruktiva samtalet är nyckeln till en lärande och växande organisation. Det banar väg för tillväxt och är även en garanti för att företaget ska nå uppsatta resultatmål.

Jag tror på dialogen, där man ger och tar och där samtalet i sig är en process. Där båda känner sig respekterade. När en individ känner sig respekterad finns möjlighet till förändring och utveckling.  Problem löser sig lättare och det blir enklare att få medarbetarna med på förändringsresan.

Utmaningen är att bygga upp ett förtroende, och där är dialogen nödvändig. Ordet dialog kommer från det grekiska ordet dialogos, där "dia" står för "genom" och "logos" för "ordets mening".  Min ledarskapsfilosofi går ut på att använda dialog som metod, för ett förtroendefullt samtal. Att på ett djupare plan försöka förstå hur vi kan utveckla organisationen genom att utveckla medarbetaren.

Det är aldrig för sent att börja samtala.

_ANS1340

KONTAKT

Adress
Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32, Sandviken

Telefonnummer
072-229 90 11

E-post
[email protected]

GC_logo_CMYK_negativv_liggande

KONTAKT­FORMULÄR